Privatlivspolitik & Miljøpolitik


PRIVATLIVSPOLITIK

1.Indledning

1.1 Vores persondata- og privatlivspolitik
Ved at benytte hjemmesiden www.care-repair.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at Care Repair A/S behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondata- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

1.2 Denne Politik gælder for alle Care Repair A/S brugere og kunder fra den 25. maj 2018.
Care Repair A/S kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket Care Repair A/S vil informere brugere og kunderne om.

2. Dataansvar

2.1 Dataansvarlig
Care Repair A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
2.2 Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af www.care-repair.dk og har derfor vedtaget denne politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.
 
2.3 Vi sikrer en fair og transparent databehandling 
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
 
2.4 Kontaktoplysninger. Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:
Care Repair A/S
Industrivej 19
8881 Thorsø
CVR-nr.: 31428955
Telefon: 86 66 85 60
E-mail: care-repair@care-repair.dk

Web: https://www.care-repair.dk

3. Behandling af personoplysninger

3.1 Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester
Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 6.
 
3.2 Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden, foretager køb eller kontakter os.
Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig. 
De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:
- Almindelige persondata i form af kontakt oplysninger, adresse, faktureringsadresse. 
- Oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.
Care Repair A/S indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere eller kunder.
 
3.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for:

Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi bestræber os altid på at overholde de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.
 
3.3.1 Ordrer
Care Repair A/S foretager behandling af følgende oplysninger:

 
Til brug for vores ydelse foretager Care Repair A/S behandling til brug for:

Hvis du bestiller varer på vores webshop videregiver vi dine oplysninger som følger:

Vi behandler disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, og overholder de øvrige vilkår i Politikken.
 
3.3.2 Nyhedsbrev
Du kan på vores hjemmeside samt under ordreafgivelse særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil altid kunne framelde dig denne service i hver henvendelse. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere uden forudgående samtykke.
Vi benytter servicen Mailchimp, til at udsende vores nyhedsbreve. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil der således ske videregivelse af dit navn og e-mailadresse til Mailchimp.
Vi har indgået en databehandleraftale med Mailchimp for at sikre vores data.
Vi anvender en teknologi fra Mailchimp, hvor vi kan se hvis du har klikket på et af vores links i vores nyhedsmail. Vi anvender kun oplysningerne til statiske formål.

4. Behandling af personoplysninger

4.1 Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere
For at kunne levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til vores underleverandører såsom ordrehåndtering/-returnering, betalingsløsninger m.m.
Vi benytter kun databehandlere som giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.
Vi har pt. indgået databehandler aftaler med Mailchimp.
 
4.2 Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 
 
4.3 Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift, fx bogføringslovgivning. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 
4.4 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores tjenester er afhængige af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4 til at meddele os dine ændringer.
 
4.5 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata. 
Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare, fx som følge af bogføringslovgivningen.
Derudover sletter vi inaktive brugerprofiler, efter ét års inaktivitet. Forinden vil vi have påmindet brugeren herom.
 
4.6 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata, fx hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til køb.
 
4.7 Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret (den såkaldte Robinsonliste).
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

5. SIKKERHED

5.1 Vi beskytter dine persondata
Vi passer på dine persondata for at undgå, at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Care Repair A/S i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev kan dit navn og e-mail blive overført til Mailchimps servere i USA. Mailchimp er Privacy Shield certificeret, jf. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG, hvorfor det er vurderet, at Mailchimp sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for fx diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

 


 

MILJØPOLITIK